Nyheter

Kamerabevakning – Från skydd till högre uppklarandekvot

Med kamerabevakning ökas säkerheten på ett företag utifrån flera aspekter. Detta med allt från proaktivt skydd som minskar antalet inbrott och skadegörelsetillfällen till att eventuella brott lättare klaras upp.

Mindre skadegörelse med kamerabevakning

Statistik från BRÅ visar att risken för vissa brott minskar tydligt med uppmonterade kameror. Exempelvis minskade inbrott i bilar på parkeringar samt viss annan skadegörelse. Med kameror, och skyltar som påvisar dessa, skapas ett proaktivt skydd.

Om dessutom dessa kompletteras med rörelsesensorer utomhus, samt högtalare som larmoperatörerna kan prata via, kan personer som rör sig på området ännu snabbare upptäckas och informeras att de är upptäckta.

Överfall – Operatörer ser vad som händer

Med kamerabevakning kommer larmoperatörer direkt se vad som händer i företagets lokaler om överfallslarmet aktivera av någon personal. De anställda vet att någon ser vad som händer och kommer att agera direkt på detta. Därmed kan allt från väktare och polis till sjukvårdare skickas till platsen.

Stölder och snatterier – Vad har hänt…

Kamerabevakning används även i stor omfattning i butiker för att minska risken för stölder och snatterier. Bevakningen kan därmed både vara proaktiv och avskräcka eventuella stölder samt underlätta utredning om detta skulle ske. Det finns även bevakning som innebär att enstaka objekt punktbevakas och om de förflyttas från dess plats aktiveras larmet samt att tidsmarkör sker på filmen. Det är därmed extremt lätt att direkt få fram material från händelsen.

Företagslarm med kamerabevakning skapar därmed även en extra säkerhet för de anställda. Skulle något dyrt försvinna går det att se på filmerna vad som hänt och de anställda behöver inte känna sig utpekade.

Högre uppklarandekvot

Ett av Sveriges största larmbolag anger att det blir en ”exceptionellt hög uppklarandekvot med övervakningskameror”. Detta utifrån två faktorer:

  • Snabbare på plats
   Ju snabbare väktare och/eller polis kommer till platsen ju större är möjligheten att gärningsmännen kan gripas eller att spår kan säkras. Det gäller allt från spår i snön till DNA-spår.
  • Visar vad som hänt
   Via inspelat material går det att se vad hänt, vad som stulits och kroppsform på de som brutit sig in. Det kan även ge viktig information kring var i bostaden som spår av DNA eller annat kan hittas.

  På detta sätt skapas en högre uppklarandekvot. Med uppklarandekvot menas antalet lösta brott i förhållande till hur många brott som utretts.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *