Nyheter

Hitta uppdrag som psykolog inom fysisk eller digital terapi

Är du på jakt efter uppdrag som psykolog? I sådana fall kanske du redan är bekant med de olika möjligheter som den moderna tekniken har tillgängliggjort. Idag är det nämligen möjligt för verksamheter inom psykiatrin att erbjuda såväl fysisk som digital terapi. Bägge dessa varianter har även sina för- och nackdelar – nedan förklarar vi vilka de är!

För- och nackdelarna med digital terapi

En utmaning inom psykiatrin är att en stor andel av alla personer som är i behov av terapi inte får någon behandling. Den vanligaste orsaken till detta är att det för närvarande är en stor brist på legitimerade psykologer i vårt land. För att effektivisera psykiatrin har många verksamheter därför börjat erbjuda digital terapi som ett substitut för fysiska behandlingar. Detta är värt att vara medveten om när du söker uppdrag som psykolog.
Fördelar

Fördelarna med den digitala terapin är bland annat att:

  • Du själv och din patient behöver inte träffas i fysisk form – detta sparar er bägge tid.
  • Du har möjlighet att träffa fler patienter på en arbetsdag.
  • Vissa studier har visat att digital terapi kan vara precis lika effektiv som fysisk sådan.

Nackdelar

Samtidigt har det digitala mötet även vissa nackdelar jämfört med fysisk terapi, däribland att:

  • Det inte är samma sak att ha ett videomöte som att träffas i fysisk form.
  • Ett digitalt möte ställer krav på tekniska förutsättningar och kunskaper hos patienten.
  • Digital terapi lämpar sig inte lika väl för patienter med vissa mentala sjukdomstillstånd.

Dessa uppdrag som psykolog finns att få i dagens läge

Eftersom det råder en stor brist på psykologer är det lätt att få uppdrag som psykolog om du är en legitimerad sådana. Du kan till exempel välja att ta på dig uppdrag via ett bemanningsföretag. Du har då möjlighet att arbeta inom antingen psykiatrin, elevhälsan, primärvården, företagshälsan eller i någon annan typ av verksamhet.

Det finns också möjligheter till ett varierat arbete. Till exempel kan du arbeta med utredning eller behandling. Vissa bemanningspsykologer arbetar uteslutande med antingen behandlingsarbete eller utredningar medan andra gör bägge delar i ett och samma uppdrag. Om du är flexibel kan du med andra ord hitta ett varierat och givande arbete!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *