Nyheter

Är du på jakt efter uppdrag som psykolog? I sådana fall kanske du redan är bekant med de olika möjligheter som den moderna tekniken har tillgängliggjort. Idag är det nämligen möjligt för verksamheter inom psykiatrin att erbjuda såväl fysisk som digital terapi. Bägge dessa varianter har även sina för- och nackdelar – nedan förklarar vi vilka de är!

För- och nackdelarna med digital terapi

En utmaning inom psykiatrin är att en stor andel av alla personer som är i behov av terapi inte får någon behandling. Den vanligaste orsaken till detta är att det för närvarande är en stor brist på legitimerade psykologer i vårt land. För att effektivisera psykiatrin har många verksamheter därför börjat erbjuda digital terapi som ett substitut för fysiska behandlingar. Detta är värt att vara medveten om när du söker uppdrag som psykolog.
Fördelar

Fördelarna med den digitala terapin är bland annat att:

  • Du själv och din patient behöver inte träffas i fysisk form – detta sparar er bägge tid.
  • Du har möjlighet att träffa fler patienter på en arbetsdag.
  • Vissa studier har visat att digital terapi kan vara precis lika effektiv som fysisk sådan.

Nackdelar

Samtidigt har det digitala mötet även vissa nackdelar jämfört med fysisk terapi, däribland att:

  • Det inte är samma sak att ha ett videomöte som att träffas i fysisk form.
  • Ett digitalt möte ställer krav på tekniska förutsättningar och kunskaper hos patienten.
  • Digital terapi lämpar sig inte lika väl för patienter med vissa mentala sjukdomstillstånd.

Dessa uppdrag som psykolog finns att få i dagens läge

Eftersom det råder en stor brist på psykologer är det lätt att få uppdrag som psykolog om du är en legitimerad sådana. Du kan till exempel välja att ta på dig uppdrag via ett bemanningsföretag. Du har då möjlighet att arbeta inom antingen psykiatrin, elevhälsan, primärvården, företagshälsan eller i någon annan typ av verksamhet.

Det finns också möjligheter till ett varierat arbete. Till exempel kan du arbeta med utredning eller behandling. Vissa bemanningspsykologer arbetar uteslutande med antingen behandlingsarbete eller utredningar medan andra gör bägge delar i ett och samma uppdrag. Om du är flexibel kan du med andra ord hitta ett varierat och givande arbete!

Nyheter

Till dagens hemlarm finns en rad olika funktioner – varav övervakningskamera är en. Vilka fördelar finns att välja övervakningskamera istället för bara rörelsesensor?

I korthet:

  • Ger mer information än stillbilder
  • Se vad som händer utanför dörren
  • Kommunicera via kameran
  • Tydligare trygghet och säkerhet

Tydligare för larmoperatören

Grundfunktionen med ett hemlarm är att det ska aktiveras av brytsensorer eller rörelsesensorer varpå larmbolaget får notis om detta. Samtidigt skickas notis till ägaren av larmet via exempelvis SMS eller app.

Larmoperatören kan i detta läge ta del av foto eller videomaterial. Är det enbart foto visar dessa enbart delvis vad som hänt i bostaden. Detta till skillnad mot videomaterial som ger en tydligare bild av händelseförlopp osv. Att välja övervakningskamera istället för enbart rörelsesensor med kamera ger därmed en ökad säkerhet. Detta utifrån att larmoperatörerna kan skicka rätt hjälp – oavsett om det handlar om väktare, ambulans eller brandkår.

Övervakningskamera vid dörren visar vem som kommer

Det vanligaste är att en övervakningskamera, inom ett hemlarm, monteras inomhus. De aktiveras vid inbrott, brand eller överfallslarm och fångar det som händer på video. Men det finns även en fördel att montera utomhuskameror. Detta exempelvis i garaget, vid entrén eller på uppfarten. Det enda man bör tänka på är att kamerorna enbart får filma den egna gården och inte på vägen utanför gården osv.

Om en övervakningskamera monteras vid ytterdörren går det enkelt att se vem som står utanför och ringer på. Det sker via den tillhörande appen som alltid kan användas för att i realtid se vad som filmas. Finns det flera enheter uppmonterade går det att, via appen, välja mellan de olika kamerorna och se vad de filmar.

Video och kommunikation

Det som skiljer sig mellan rörelsesensor med foto och övervakningskamera är inte enbart att det sker med foto eller film. Många av dagens moderna modeller har även en inbyggd mikrofon och högtalare. Sitter kameran vid entrén går det därmed att kommunicera med den som står utanför dörren via appen.

Skydd och trygghet

Hemlarm innebär inte vara ökad trygghet och säkerhet mot inbrott och brand. Det kan även användas för en extra säkerhet för personer med sjukdomar eller diagnoser. Genom att montera kamera i vissa rum vet personen att anhöriga alltid kan se vad som händer och kommunicera via larmet. Med exempelvis en larmknapp kan notis skickas till anhöriga som därmed kollar på appen och kan agera utifrån vad som hänt.