Nyheter

Till dagens hemlarm finns en rad olika funktioner – varav övervakningskamera är en. Vilka fördelar finns att välja övervakningskamera istället för bara rörelsesensor?

I korthet:

 • Ger mer information än stillbilder
 • Se vad som händer utanför dörren
 • Kommunicera via kameran
 • Tydligare trygghet och säkerhet

Tydligare för larmoperatören

Grundfunktionen med ett hemlarm är att det ska aktiveras av brytsensorer eller rörelsesensorer varpå larmbolaget får notis om detta. Samtidigt skickas notis till ägaren av larmet via exempelvis SMS eller app.

Larmoperatören kan i detta läge ta del av foto eller videomaterial. Är det enbart foto visar dessa enbart delvis vad som hänt i bostaden. Detta till skillnad mot videomaterial som ger en tydligare bild av händelseförlopp osv. Att välja övervakningskamera istället för enbart rörelsesensor med kamera ger därmed en ökad säkerhet. Detta utifrån att larmoperatörerna kan skicka rätt hjälp – oavsett om det handlar om väktare, ambulans eller brandkår.

Övervakningskamera vid dörren visar vem som kommer

Det vanligaste är att en övervakningskamera, inom ett hemlarm, monteras inomhus. De aktiveras vid inbrott, brand eller överfallslarm och fångar det som händer på video. Men det finns även en fördel att montera utomhuskameror. Detta exempelvis i garaget, vid entrén eller på uppfarten. Det enda man bör tänka på är att kamerorna enbart får filma den egna gården och inte på vägen utanför gården osv.

Om en övervakningskamera monteras vid ytterdörren går det enkelt att se vem som står utanför och ringer på. Det sker via den tillhörande appen som alltid kan användas för att i realtid se vad som filmas. Finns det flera enheter uppmonterade går det att, via appen, välja mellan de olika kamerorna och se vad de filmar.

Video och kommunikation

Det som skiljer sig mellan rörelsesensor med foto och övervakningskamera är inte enbart att det sker med foto eller film. Många av dagens moderna modeller har även en inbyggd mikrofon och högtalare. Sitter kameran vid entrén går det därmed att kommunicera med den som står utanför dörren via appen.

Skydd och trygghet

Hemlarm innebär inte vara ökad trygghet och säkerhet mot inbrott och brand. Det kan även användas för en extra säkerhet för personer med sjukdomar eller diagnoser. Genom att montera kamera i vissa rum vet personen att anhöriga alltid kan se vad som händer och kommunicera via larmet. Med exempelvis en larmknapp kan notis skickas till anhöriga som därmed kollar på appen och kan agera utifrån vad som hänt.

Nyheter

Med kamerabevakning ökas säkerheten på ett företag utifrån flera aspekter. Detta med allt från proaktivt skydd som minskar antalet inbrott och skadegörelsetillfällen till att eventuella brott lättare klaras upp.

Mindre skadegörelse med kamerabevakning

Statistik från BRÅ visar att risken för vissa brott minskar tydligt med uppmonterade kameror. Exempelvis minskade inbrott i bilar på parkeringar samt viss annan skadegörelse. Med kameror, och skyltar som påvisar dessa, skapas ett proaktivt skydd.

Om dessutom dessa kompletteras med rörelsesensorer utomhus, samt högtalare som larmoperatörerna kan prata via, kan personer som rör sig på området ännu snabbare upptäckas och informeras att de är upptäckta.

Överfall – Operatörer ser vad som händer

Med kamerabevakning kommer larmoperatörer direkt se vad som händer i företagets lokaler om överfallslarmet aktivera av någon personal. De anställda vet att någon ser vad som händer och kommer att agera direkt på detta. Därmed kan allt från väktare och polis till sjukvårdare skickas till platsen.

Stölder och snatterier – Vad har hänt…

Kamerabevakning används även i stor omfattning i butiker för att minska risken för stölder och snatterier. Bevakningen kan därmed både vara proaktiv och avskräcka eventuella stölder samt underlätta utredning om detta skulle ske. Det finns även bevakning som innebär att enstaka objekt punktbevakas och om de förflyttas från dess plats aktiveras larmet samt att tidsmarkör sker på filmen. Det är därmed extremt lätt att direkt få fram material från händelsen.

Företagslarm med kamerabevakning skapar därmed även en extra säkerhet för de anställda. Skulle något dyrt försvinna går det att se på filmerna vad som hänt och de anställda behöver inte känna sig utpekade.

Högre uppklarandekvot

Ett av Sveriges största larmbolag anger att det blir en ”exceptionellt hög uppklarandekvot med övervakningskameror”. Detta utifrån två faktorer:

  • Snabbare på plats
   Ju snabbare väktare och/eller polis kommer till platsen ju större är möjligheten att gärningsmännen kan gripas eller att spår kan säkras. Det gäller allt från spår i snön till DNA-spår.
  • Visar vad som hänt
   Via inspelat material går det att se vad hänt, vad som stulits och kroppsform på de som brutit sig in. Det kan även ge viktig information kring var i bostaden som spår av DNA eller annat kan hittas.

  På detta sätt skapas en högre uppklarandekvot. Med uppklarandekvot menas antalet lösta brott i förhållande till hur många brott som utretts.

Nyheter

Som du säkert känner till finns det många olika mobiloperatörer att välja bland i vårt land. Vissa är lite större medan många är lite mindre. Det är svårt att säga vilken av alla mobiloperatörer i Sverige som är bäst då detta bland annat beror på var i landet du bor. Men det är även en subjektiv åsikt i fler bemärkelser, bland annat eftersom olika konsumenter har olika behov när det kommer till mobiltelefoni.

En sak som dock brukar vara viktig bland svenska konsumenter är surfhastigheten i mobila nätverk. Här sticker det gamla och anrika telekombolaget Telia ut. De har nämligen visat sig ha en ganska hög surfhastighet i förhållande till många andra svenska operatörer. Telia tillhör också de mobiloperatörer i Sverige som överlag brukar ha extra hög hastighet i sitt mobilnät.

Det är även dessa två giganter som slåss om kronan när det kommer till att erbjuda en bra användarupplevelse i 4G-nätet. Telia är den operatör som har bäst täckning när man ser till landet som helhet. De är dessutom den operatör som tillsammans med Tele2 är tillgänglig på de allra flesta orter i vårt avlånga land.

Telia fortfarande kungen bland mobiloperatörer i Sverige

I mätningar av användarupplevelse och kundnöjdhet brukar Telia sticka ut bland mobiloperatörer i Sverige. Detta i positiv bemärkelse då deras kunder generellt sett är väldigt nöjda med sitt val av operatör. Även Tele2 och Tre brukar ofta få bra betyg av sina kunder.

Telenor är också en av de större aktörerna på den svenska marknaden. Inte heller denna operatör har någonting att skämmas för. Men när det kommer till det övergripande betyget brukar de vanligtvis hamna något lägre än de tre operatörer som vi har nämnt ovan. Därmed hamnar de alltså utanför pallen bland de fyra stora mobiloperatörerna.

Det finns även ytterligare ett antal operatörer att välja bland i vårt land, däribland dessa:

 • My Beat
 • Vimla
 • Hallon
 • Halebop
 • Chilimobil
 • Fello

De lite mindre operatörerna brukar ofta inte ingå i breda kundundersökningar. Därför är det lite svårt för oss att placera dem någonstans i relation till de fyra större mobiloperatörerna.

news

Affärsjournalistik är i grunden den del av journalistiken som täcker, dokumenterar, spårar, analyserar och tolkar affärsverksamhet, finansiell och ekonomisk verksamhet och förändringar som äger rum i samhällen. Därför är ämnen som täcks av affärsnyheter det bredare spektrumet av ämnen som direkt eller indirekt är kopplade till affärer och ekonomi. Nyhetsvärderande händelser delas i stort sett in i två kategorier:

De är de händelser som är av allmänt intresse för en bredare publik och de som är av mindre intresse för en bredare publik men som är av direkt intresse för det särskilda expertområdet. Dessa kan omfatta breaking news, som avser varje nyhetshändelse som är av allmänt intresse, breaking eller weather news, som till exempel avser varje större händelse som är av allmänt intresse för en meteorolog, fotograf, politisk analytiker eller säkerhetsvakt.

Det har skett en betydande tillväxt i kategorin affärsnyheter under de senaste åren. Tillväxten av affärsnyheter har drivits på av den explosionsartade ökningen av affärs- och informationsutbudet på nätet och av bloggandet. Det har blivit en enorm verksamhet att räkna med, som sprider nyheter över hela världen på några minuter via internet och webbplatser. I de flesta utvecklade länder betraktas affärsnyheter som en daglig händelse. I och med att tidningarna nu flyttar ut på nätet för att nå en större publik har de också utökat sin täckning till att omfatta nyheter på nätet. Affärspressens inverkan på ett lands totala ekonomi är enorm, eftersom den påverkar konsumtionsvanor och offentliga utgifter samt prissättning av konsumtionsvaror och tjänster, inflation och räntor.

I de flesta utvecklade länder betraktas affärsnyheter som en daglig händelse.

Affärsrapportering kategoriseras under medierapportering, som täcker nyheter och innehåller featureartiklar om affärer och andra medieobjekt. Dessa inkluderar radio, tv och tryckta medier. Denna del av affärsnyheterna är mycket varierad och täcker regering, företag och ideella organisationer, internationella och regionala affärsnyheter och till och med kändisnyheter. Funktionerna i denna del av affärsrapporteringen varierar beroende på format. I tryckt form sker företagsrapportering ofta i form av artiklar eller reportage, men video- eller streamingrapporter blir alltmer populära för att snabbt dela information med tittarna, öka webbtrafiken och ge uppdateringar om aktuella nyheter.

Företagsmedia har också publicerat många reportage som berättar historien bakom en organisation eller person, eller lyfter fram en ny produkt eller tjänstelansering. Några av de mest populära affärsnyheterna är de som ger en inside story och lyfter fram en företagspersonlighet. Den här typen av nyheter att tilltala läsaren eftersom den ger en förstahandsinblick i hur andra arbetar, hur saker och ting fungerar på ett företag eller en organisation och hur företaget som helhet fungerar. Medan de flesta nyhetsorganisationer fokuserar sin företagsrapportering på nationella och globala ämnen, specialiserar sig vissa på lokal eller nischad rapportering. Dessa specialiserade nyhetsavdelningar lockar en särskild publik, vanligtvis med specifika intressen.

En annan subspecialitet inom affärsnyheterna handlar om ekonomi och redovisning.

En annan subspecialitet inom affärsnyheterna handlar om ekonomi och redovisning. Denna sektor av affärsrapportering har fortsatt att expandera i takt med att företagsägare blir mer intresserade av kostnadsminskningar och bättre förvaltning av sina tillgångar. Nyheter inom finans och redovisning omfattar bland annat artiklar om fusioner och förvärv, skuldkonsolidering och konkurstrender. I takt med att allt fler företag förlitar sig på outsourcing för att spara på driftskostnaderna, betonar detta segment av affärsnyheterna vikten av att använda rätt personal och utrustning för att driva ett företag effektivt.

Samtidigt som affärsnyheter är allmänt tillgängliga i tryck och på nätet fortsätter radio och tv att vara det dominerande mediet för att förmedla viktiga affärshistorier. Företagen vänder sig också till kunniga affärspublikationer för insiktsfull affärsrapportering. Medan många tidningar publicerar affärshistorier som ett sätt att få ut sina nyheter, sker affärsrapporteringen i tidskriftsstil och fokuserar ofta på en enskild fråga eller ett enskilt företag. Affärsrapportering i tidskriftsstil tenderar att vara mindre omfattande än den typ av rapportering som sänds i TV eller radio.

Nyheter

Danska försäkringsbolags skaderapporter visar att elbilar ligger högt i skadestatistiken. Bilar från Tesla är inblandade i fler olyckor än andra bilar, att elbilar accelererar snabbare tros vara en orsak till detta.

Enligt ett dansk försäkringsbolag Topdanmark, är elbilar involverade i tjugo procent fler olyckor än andra bilar och för Teslabilar uppgår det till hela 50 procent. Men många av skadorna har orsakats av att förarna råkat köra in i en pelare i ett parkeringshus eller i garaget hemma. Detta tros vara en effekt av att elbilarna accelererar snabbare än andra bilar och att detta är något som en förare kan vara ovan vid. I Norge finns det fler elbilar än i de andra länderna i Skandinavien och där är det även vanligt med skador på elbilar visar siffrorna. Under första året då en bilägare har en elbil så råkar omkring hälften ut för ett tillbud. En annan förklaring tros vara att det är fler män som kör elbilar och att siffrorna därför är höga eftersom män är överrepresenterade i olycksstatistiken. En orsak till just Teslas överrepresentation i olycksstatistiken skulle även tänkas kunna kopplas till förarbeteende. Enligt Anders Kullgren, trafikforskningschef på Folksam så lockar prestandastarka bilar förare som utnyttjar prestandan och därför ökar även olycksrisken.

Nyheter

Hemköp och Tempo inför papperspåsar istället för plastpåsar på frukt- och grönsaksavdelningen. Detta som ett steg i ett hållbarhetsarbete.

150 butiker har idag papperspåsar istället för tunna plastpåsar när du handlar frukt och grönsaker på Hemköp eller i Tempobutiker. Det är så kallade matavfallspåsar som tagit fram för att ha matavfall i. Det är en stabil påse som ska tåla mycket matavfall och därför är den även tillräckligt stabil för att bära hem tunga frukter eller många grönsaker i det menar Desiré Cichy som är hållbarhetsansvarig på Hemköp och Tempo. Matavfallspåsarna får ett större användningsområde och kunderna slipper konsumera lika mycket plast. Efter att påsen används för att bära hem din frukt eller grönt i så kan du använda den som matavfallspåse, det är alltså fråga om återanvändning och dubbel nytta för alla! Du kan ju ven ta med dina gamla påsar tillbaka till butiken och bära hem nya frukter och grönsaker i dem. På så vis förlänger du påsens liv ytterligare och bidrar till en hållbar konsumtion. Från och med februari 2020 så finns dessa papperspåsar i Tempo- och Hemköpbutiker. Det är 40 Tempobutiker som använder påsarna och 110 Hemköpbutiker.

Nyheter

Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR orsakar problem inom näringslivet men det har även lett till förbättringar. Svenskt Näringsliv har släppt en rapport som beskriver vilka utmaningar näringslivet upplever.

Många upplever att reglerna och hur de ska tillämpas är svårt att förstå. Näringslivet har upplevt frustration och förvirring i samband med adoptionen till den nya dataskyddsförordningen. För många har det även varit förknippat med vissa kostnader, bland annat för att utbilda personal och annat. svenskt Näringsliv gav dataskyddsjuristerna Martin Brinnen och Daniel Westman uppdraget att sammanställa vilka svårigheter näringslivet står inför i samband med GDPR i en rapport. De har även kommit med förslag för hur regelverket kan förbättras. svenskt Näringsliv förhoppning är att kunna bidra med kunskap om vilka förändringar och förbättringar som måste göras för att kunna ha ett starkt och datasäkert näringsliv idag när så mycket är beroende av data. Beslut om att införa dataskyddsförordningen fattades i april 2016 av Europas regeringar. Det man framförallt var oense om var hur stor del av reglerna som skulle vara lika för alla, det vill säga, harmoniseras eller hur stor av nationella särregleringar som skulle tillåtas. Man var även oense om i vilken grad medborgarna behövde skyddas kontra företagens konkurrenskraft när det gäller digitalisering.

Nyheter

Många bostadsrättsföreningar tilltar saker som höjda avgifter när de behöver förbättra sin ekonomi. Men en bostadsrättsförening i Umeå valde att bygga nya lägenheter av outnyttjade utrymmen och förbättrade sin ekonomi avsevärt.

Bostadsrättsföreningen Umeåhus nr 11 valde att bygga så kallade suterränglägenheter i källaren som ändå innehöll en hel del utrymmen som utnyttjades dåligt. Där fanns bland annat onödigt stora utrymmen för tvättstuga och en mangel som ingen använde. Byggen av lägenheterna kostade drygt 8 miljoner och lägenheterna kunde sedan säljas för drygt 12 miljoner och bostadsrättsföreningen fick en vinst på drygt 4 miljoner. Utöver denna omedelbara förbättring av ekonomin så leder det även till att föreningen kan få in avgifter och på sikt och därför förbättras även bostadsrättsföreningen ekonomi i det långa loppet. Riksbyggen som är totalförvaltare av huset, utförde bygget och stod för hela byggherreansvaret och kunde garantera att slutpriset blev detsamma som initialt sades. Bostadsrättsföreningen fick förutom dessa nya lägenheter även två nya tvättstugor samt renoverade källarutrymmen. Lägenheterna som byggdes i källaren var mellan dryga 20 och dryga 40 kvadratmeter och var lätta att sälja när bygget var klart. I närheten av bostadsrättsföreningen finns fina naturområden och närhet till sjukhus och universitet.

Nyheter

Efter att ha kämpat under många år så har nu musiktjänsten Soundcloud lyckats minska förlusterna. Efter att ha genomfört hårda besparingar är bolaget nu på rätt kurs igen.

För tre år sedan stod bolaget på kanten till konkurs men klarade sig efter att ett amerikanskt bolag samt ett företag från Singapore bidragit med finansiering. Då flyttade även Soundcloud ägarbolaget till Caymanöarna som betraktas som ett skatteparadis. Soundcloud har sitt huvudkontor i Berlin. Företaget har under många år kämpat med ekonomin och värderingen av bolaget har sjunkit från 5 miljarder 2015 till 1,2 miljarder idag. Soundcloud är kända för artister som Billie Eilish och Post Malones vars framgångar började på Soundcloud. Musiktjänsten startades 2007 av två studenter på KTH, Alexander Ljung och Eric Wahlforss. Idag har Soundcloud 175 miljoner användare men har till skillnad mot konkurrerande Spotify svårt att tjäna pengar på sina kunder. Under 2018 låg intäkterna på 1,4 miljarder svenska kronor, pengar som kommer från olika typer av prenumerationer och från annonser. Besparingarna som bolaget genomfört kommer bland annat från att personalen minskat från 307 anställda 2017 till 240 2018. Idag är amerikanen Kerry Trainor vd för bolaget.