news

Affärsjournalistik är i grunden den del av journalistiken som täcker, dokumenterar, spårar, analyserar och tolkar affärsverksamhet, finansiell och ekonomisk verksamhet och förändringar som äger rum i samhällen. Därför är ämnen som täcks av affärsnyheter det bredare spektrumet av ämnen som direkt eller indirekt är kopplade till affärer och ekonomi. Nyhetsvärderande händelser delas i stort sett in i två kategorier:

De är de händelser som är av allmänt intresse för en bredare publik och de som är av mindre intresse för en bredare publik men som är av direkt intresse för det särskilda expertområdet. Dessa kan omfatta breaking news, som avser varje nyhetshändelse som är av allmänt intresse, breaking eller weather news, som till exempel avser varje större händelse som är av allmänt intresse för en meteorolog, fotograf, politisk analytiker eller säkerhetsvakt.

Det har skett en betydande tillväxt i kategorin affärsnyheter under de senaste åren. Tillväxten av affärsnyheter har drivits på av den explosionsartade ökningen av affärs- och informationsutbudet på nätet och av bloggandet. Det har blivit en enorm verksamhet att räkna med, som sprider nyheter över hela världen på några minuter via internet och webbplatser. I de flesta utvecklade länder betraktas affärsnyheter som en daglig händelse. I och med att tidningarna nu flyttar ut på nätet för att nå en större publik har de också utökat sin täckning till att omfatta nyheter på nätet. Affärspressens inverkan på ett lands totala ekonomi är enorm, eftersom den påverkar konsumtionsvanor och offentliga utgifter samt prissättning av konsumtionsvaror och tjänster, inflation och räntor.

I de flesta utvecklade länder betraktas affärsnyheter som en daglig händelse.

Affärsrapportering kategoriseras under medierapportering, som täcker nyheter och innehåller featureartiklar om affärer och andra medieobjekt. Dessa inkluderar radio, tv och tryckta medier. Denna del av affärsnyheterna är mycket varierad och täcker regering, företag och ideella organisationer, internationella och regionala affärsnyheter och till och med kändisnyheter. Funktionerna i denna del av affärsrapporteringen varierar beroende på format. I tryckt form sker företagsrapportering ofta i form av artiklar eller reportage, men video- eller streamingrapporter blir alltmer populära för att snabbt dela information med tittarna, öka webbtrafiken och ge uppdateringar om aktuella nyheter.

Företagsmedia har också publicerat många reportage som berättar historien bakom en organisation eller person, eller lyfter fram en ny produkt eller tjänstelansering. Några av de mest populära affärsnyheterna är de som ger en inside story och lyfter fram en företagspersonlighet. Den här typen av nyheter att tilltala läsaren eftersom den ger en förstahandsinblick i hur andra arbetar, hur saker och ting fungerar på ett företag eller en organisation och hur företaget som helhet fungerar. Medan de flesta nyhetsorganisationer fokuserar sin företagsrapportering på nationella och globala ämnen, specialiserar sig vissa på lokal eller nischad rapportering. Dessa specialiserade nyhetsavdelningar lockar en särskild publik, vanligtvis med specifika intressen.

En annan subspecialitet inom affärsnyheterna handlar om ekonomi och redovisning.

En annan subspecialitet inom affärsnyheterna handlar om ekonomi och redovisning. Denna sektor av affärsrapportering har fortsatt att expandera i takt med att företagsägare blir mer intresserade av kostnadsminskningar och bättre förvaltning av sina tillgångar. Nyheter inom finans och redovisning omfattar bland annat artiklar om fusioner och förvärv, skuldkonsolidering och konkurstrender. I takt med att allt fler företag förlitar sig på outsourcing för att spara på driftskostnaderna, betonar detta segment av affärsnyheterna vikten av att använda rätt personal och utrustning för att driva ett företag effektivt.

Samtidigt som affärsnyheter är allmänt tillgängliga i tryck och på nätet fortsätter radio och tv att vara det dominerande mediet för att förmedla viktiga affärshistorier. Företagen vänder sig också till kunniga affärspublikationer för insiktsfull affärsrapportering. Medan många tidningar publicerar affärshistorier som ett sätt att få ut sina nyheter, sker affärsrapporteringen i tidskriftsstil och fokuserar ofta på en enskild fråga eller ett enskilt företag. Affärsrapportering i tidskriftsstil tenderar att vara mindre omfattande än den typ av rapportering som sänds i TV eller radio.

Nyheter

Danska försäkringsbolags skaderapporter visar att elbilar ligger högt i skadestatistiken. Bilar från Tesla är inblandade i fler olyckor än andra bilar, att elbilar accelererar snabbare tros vara en orsak till detta.

Enligt ett dansk försäkringsbolag Topdanmark, är elbilar involverade i tjugo procent fler olyckor än andra bilar och för Teslabilar uppgår det till hela 50 procent. Men många av skadorna har orsakats av att förarna råkat köra in i en pelare i ett parkeringshus eller i garaget hemma. Detta tros vara en effekt av att elbilarna accelererar snabbare än andra bilar och att detta är något som en förare kan vara ovan vid. I Norge finns det fler elbilar än i de andra länderna i Skandinavien och där är det även vanligt med skador på elbilar visar siffrorna. Under första året då en bilägare har en elbil så råkar omkring hälften ut för ett tillbud. En annan förklaring tros vara att det är fler män som kör elbilar och att siffrorna därför är höga eftersom män är överrepresenterade i olycksstatistiken. En orsak till just Teslas överrepresentation i olycksstatistiken skulle även tänkas kunna kopplas till förarbeteende. Enligt Anders Kullgren, trafikforskningschef på Folksam så lockar prestandastarka bilar förare som utnyttjar prestandan och därför ökar även olycksrisken.

Nyheter

Hemköp och Tempo inför papperspåsar istället för plastpåsar på frukt- och grönsaksavdelningen. Detta som ett steg i ett hållbarhetsarbete.

150 butiker har idag papperspåsar istället för tunna plastpåsar när du handlar frukt och grönsaker på Hemköp eller i Tempobutiker. Det är så kallade matavfallspåsar som tagit fram för att ha matavfall i. Det är en stabil påse som ska tåla mycket matavfall och därför är den även tillräckligt stabil för att bära hem tunga frukter eller många grönsaker i det menar Desiré Cichy som är hållbarhetsansvarig på Hemköp och Tempo. Matavfallspåsarna får ett större användningsområde och kunderna slipper konsumera lika mycket plast. Efter att påsen används för att bära hem din frukt eller grönt i så kan du använda den som matavfallspåse, det är alltså fråga om återanvändning och dubbel nytta för alla! Du kan ju ven ta med dina gamla påsar tillbaka till butiken och bära hem nya frukter och grönsaker i dem. På så vis förlänger du påsens liv ytterligare och bidrar till en hållbar konsumtion. Från och med februari 2020 så finns dessa papperspåsar i Tempo- och Hemköpbutiker. Det är 40 Tempobutiker som använder påsarna och 110 Hemköpbutiker.

Nyheter

Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR orsakar problem inom näringslivet men det har även lett till förbättringar. Svenskt Näringsliv har släppt en rapport som beskriver vilka utmaningar näringslivet upplever.

Många upplever att reglerna och hur de ska tillämpas är svårt att förstå. Näringslivet har upplevt frustration och förvirring i samband med adoptionen till den nya dataskyddsförordningen. För många har det även varit förknippat med vissa kostnader, bland annat för att utbilda personal och annat. svenskt Näringsliv gav dataskyddsjuristerna Martin Brinnen och Daniel Westman uppdraget att sammanställa vilka svårigheter näringslivet står inför i samband med GDPR i en rapport. De har även kommit med förslag för hur regelverket kan förbättras. svenskt Näringsliv förhoppning är att kunna bidra med kunskap om vilka förändringar och förbättringar som måste göras för att kunna ha ett starkt och datasäkert näringsliv idag när så mycket är beroende av data. Beslut om att införa dataskyddsförordningen fattades i april 2016 av Europas regeringar. Det man framförallt var oense om var hur stor del av reglerna som skulle vara lika för alla, det vill säga, harmoniseras eller hur stor av nationella särregleringar som skulle tillåtas. Man var även oense om i vilken grad medborgarna behövde skyddas kontra företagens konkurrenskraft när det gäller digitalisering.

Nyheter

Många bostadsrättsföreningar tilltar saker som höjda avgifter när de behöver förbättra sin ekonomi. Men en bostadsrättsförening i Umeå valde att bygga nya lägenheter av outnyttjade utrymmen och förbättrade sin ekonomi avsevärt.

Bostadsrättsföreningen Umeåhus nr 11 valde att bygga så kallade suterränglägenheter i källaren som ändå innehöll en hel del utrymmen som utnyttjades dåligt. Där fanns bland annat onödigt stora utrymmen för tvättstuga och en mangel som ingen använde. Byggen av lägenheterna kostade drygt 8 miljoner och lägenheterna kunde sedan säljas för drygt 12 miljoner och bostadsrättsföreningen fick en vinst på drygt 4 miljoner. Utöver denna omedelbara förbättring av ekonomin så leder det även till att föreningen kan få in avgifter och på sikt och därför förbättras även bostadsrättsföreningen ekonomi i det långa loppet. Riksbyggen som är totalförvaltare av huset, utförde bygget och stod för hela byggherreansvaret och kunde garantera att slutpriset blev detsamma som initialt sades. Bostadsrättsföreningen fick förutom dessa nya lägenheter även två nya tvättstugor samt renoverade källarutrymmen. Lägenheterna som byggdes i källaren var mellan dryga 20 och dryga 40 kvadratmeter och var lätta att sälja när bygget var klart. I närheten av bostadsrättsföreningen finns fina naturområden och närhet till sjukhus och universitet.

Nyheter

Efter att ha kämpat under många år så har nu musiktjänsten Soundcloud lyckats minska förlusterna. Efter att ha genomfört hårda besparingar är bolaget nu på rätt kurs igen.

För tre år sedan stod bolaget på kanten till konkurs men klarade sig efter att ett amerikanskt bolag samt ett företag från Singapore bidragit med finansiering. Då flyttade även Soundcloud ägarbolaget till Caymanöarna som betraktas som ett skatteparadis. Soundcloud har sitt huvudkontor i Berlin. Företaget har under många år kämpat med ekonomin och värderingen av bolaget har sjunkit från 5 miljarder 2015 till 1,2 miljarder idag. Soundcloud är kända för artister som Billie Eilish och Post Malones vars framgångar började på Soundcloud. Musiktjänsten startades 2007 av två studenter på KTH, Alexander Ljung och Eric Wahlforss. Idag har Soundcloud 175 miljoner användare men har till skillnad mot konkurrerande Spotify svårt att tjäna pengar på sina kunder. Under 2018 låg intäkterna på 1,4 miljarder svenska kronor, pengar som kommer från olika typer av prenumerationer och från annonser. Besparingarna som bolaget genomfört kommer bland annat från att personalen minskat från 307 anställda 2017 till 240 2018. Idag är amerikanen Kerry Trainor vd för bolaget.